رویکردهای نظری به ضد اطلاعات
کد محصول : 166
رویکردهای نظری به ضد اطلاعات
  • نویسنده: معاونت پژوهش و تولید علم
  • محل نشر: تهران
  • ناشر: مؤسسه چاپ ونشردانشکده اطلاعات
  • تاریخ چاپ: 1393
  • شابک: 9786009495177
  • موضوع: ‏‫سازمان اطلاعاتی
  • رده بندی: ر2س/JF1525
  • قیمت (ریال): 140000
  • نوع: چاپی