تکنیک های پیشرفته مصاحبه
کد محصول : 141
280,000 ریال
250,000 ریال
تکنیک های پیشرفته مصاحبه
  • نویسنده: معاونت پژوهش و تولید علم
  • محل نشر: تهران
  • ناشر: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
  • تاریخ چاپ: 1397
  • شابک: 978
  • موضوع: Military interrogation--پلیس بازجویی--Police questioning--بازجویی نظامی
  • رده بندی: 1397 8ت/ UB265
  • قیمت (ریال): 250000
  • نوع: چاپی