مباحث نوین در رفتار سازمانی پیشرفته
کد محصول : 133
250,000 ریال
250,000 ریال
مباحث نوین در رفتار سازمانی پیشرفته
  • نویسنده: معاونت پژوهش و تولید علم
  • محل نشر: تهران
  • ناشر: دانشکده اطلاعات و امنیت ملی
  • تاریخ چاپ: 1397
  • شابک: 978
  • موضوع: Organizational behavior
  • رده بندی: 1397 2م/7/HD58
  • قیمت (ریال): 250000
  • نوع: چاپی